Guía Das Plantas De Galicia / Guide Plant In Galicia (Galician Edition)

Guía Das Plantas De Galicia / Guide Plant In Galicia (Galician Edition)

Guía das plantas de Galicia / Guide Plant in Galicia (Galician Edition)

A Guía das Plantas de Galicia, do prestixioso botánico Xosé Ramón García, é un instrumento imprescindible para o coñecemento básico da actual fl ora do noso país. A partir dunha terminoloxía sinxela, permítenos a determinación polo miúdo das especies que os estudosos e afeccionados poden atopar nas saídas ao campo ou nos pa

Related Books